Nhà sân vườn bể bơi cho thuê tại Tây Hô

  • Property ID 667

  • Size 450 m2

  • Bedroom 4

  • Bathroom 3

  • Built in 2024

  • Available from 13/12/2021

  • Fully furnished

  • Laundry

  • Doorman