Bán nhà riêng mặt Đường Nước Phàn Lan,p Tứ Liên

  • Property ID 856

  • Size 86 m2

  • Bedroom 4

  • Bathroom 4

  • Built in 2024

  • Available from 20/04/2022

  • Fully furnished

  • Laundry

  • Doorman