Nhà Đẹp Thoáng Sáng 3 phòng Ngủ 2 Vệ Sinh Cho Thuê Trên Phố Đăng Thai Mai.Tây Tây Hồ

  • Property ID 629

  • Size 250 m2

  • Bedroom 3

  • Bathroom 2

  • Built in 2024

  • Available from

  • Fully furnished Tương Đối Đủ Đồ

  • Laundry Không

  • Doorman Không