Cho thuê căn hộ bên hồ trúc bạch

  • Property ID 273

  • Size 55 m2

  • Bedroom 1

  • Bathroom 1

  • Built in 2024

  • Available from

  • Fully furnished đủ đồ

  • Laundry

  • Doorman