Cho thuê căn hộ 1 ngủ bên ba đình gần lottte

  • Property ID 385

  • Size 50 m2

  • Bedroom 1

  • Bathroom 1

  • Built in 2024

  • Available from

  • Fully furnished đủ đồ

  • Laundry

  • Doorman