Căn hộ Studio cho thuê ở trên phố hoàng quôc việt

  • Property ID 351

  • Size 40 m2

  • Bedroom 1

  • Bathroom 1

  • Built in 2024

  • Available from

  • Fully furnished đủ đồ

  • Laundry

  • Doorman